Voorwoord


Vele artikelen heb ik gewijd aan de herstructurering van het huidige zorgstelsel en met name de ziekenhuizen. Ook in mijn Zorgplan heb ik hier aandacht aan besteed. Hierin worden de ziekenhuizen omgevormd tot super gespecialiseerde centra.
Een groot deel van de poliklinieken wordt verplaatst naar de eerste lijnszorg en de hospitality ondergebracht in zorghotels.
Healthy Community Foundation (HCF) wil zich ondermeer toeleggen op de opzet van Medische Centra met specifieke taken. Daarnaast wil HCF verzorgingscentra (her)invoeren en vernieuwde gespecialiseerde verpleegcentra realiseren, waar patiënten een optimaal zorg zal worden verleend. Voor personen met dementie wil HCF zorgcentra/boerderijen gaan realiseren.

Koos Dirkse, voorzitter Healthy Community Foundation