Behandeling

Een patiënt dient voor behandeling naadloos te worden behandeld tussen verschillende specialismen. Nu is het zo, dat als een patiënt bij een internist loopt en deze via een scan / MRI een afwijking ziet bij bijvoorbeeld de prostaat, de patiënt wordt doorgestuurd naar een uroloog. Maar niet direct, al zit deze in dezelfde gang. Dat gaat via de huisarts.
Dit is niet alleen voor de patiënt zeer belastend, maar drijft ook de kosten enorm op. Ten eerste een consult bij de huisarts voor de verwijzing, die vaak eerst nog extra (laboratorium)onderzoek laat doen. Daarnaast wordt er in het ziekenhuis een nieuwe DBC geopend voor urologie met hoge kosten, ook al is het een eenmalig bezoek! Om deze situatie en dus extra kosten te voorkomen dient het intercollegiaal consult (opnieuw) te worden ingevoerd!

De basis van deze centra zal worden gevormd door één of meerdere huisartsen (huisartsenpost), aangevuld met disciplines uit de eerste lijn.

Ons motto is:

Samenwerking, zowel binnen het centrum, als met de ziekenhuizen, medisch specialisten, gezondheidscentra en de eerstelijnszorg in de omgeving‘.

De centra moeten aanvullend zijn op bestaande organisaties.

De zorg binnen de centra zal worden gebaseerd op de volgende pijlers:

  • Preventie
  • Diagnostiek
  • Behandeling
  • Nazorg
  • Beweging
  • Mentaal
  • Voeding
  • Ontspanning

Zorg is een proces en houdt vaak niet op bij één loket. Voor de diagnostiek valt er te denken aan een aparte locatie met een uitgebreide mogelijkheid aan beeldvormende diagnostiek (echografie, röntgen en MRI), laboratoriumtesten, inspanningstesten etc. Welke disciplines zich vestigen onder één dak is mede afhankelijk van de reeds gevestigde orde in de nabijheid van de gekozen locatie.